Ny investor inne. Ting AS får leve vidare

No ser det ut til at fleire butikkar får drive vidare og at dei fleste får behalde jobbane sine.