Asbjørn (35) skal doble staben – jaktar tilsette

To år etter at Asbjørn vart sjef, har selskapet dobla talet på tilsette. No søker dei igjen etter nye folk.