Leitte etter restaurantlokale i Bergen. Hamna i Høyanger

Ahmad (22) og Mohammad (25) har opna ny restaurant, og framtidsplanane er allereie klare.