Wergelandgruppa blir medeigar i Industriutvikling Vest

Dette skjedde nyleg i ei ekstraordinær generalforsamling der det vart teikna aksjar gjennom ein emisjon.