Engebø-plan vart utsett. Nordic Rutile: – Endrar ikkje på framdrifta vår

Politikarane utsette behandlinga av Engebø-planen etter truslar om erstatningskrav. I mellomtida jobbar Nordic Rutile vidare med å ferdigstille og kvalitetssikre prosjektet.