Høgsterett har avgjort. Så mykje må Sunnfjord Energi betale i erstatning for dette kraftverket

Høgsterett avslo torsdag å handsame anken til Sunnfjord Energi i den såkalla Jølstra Kraft-saka. Det betyr at grunneigarane langs Jølstra har fått endeleg medhald.