Spent på kva huseigaren vil ha inn i Pikant-bygget

Førde har mista tre etestader på éin sommar. Ikkje eit sjukdomsteikn for byen, meiner Rolf Sanne-Gundersen. Han trur vi kan vente oss nyopningar.