Pål Anders si bedrift gjekk frå 2 til 16 tilsette på eitt år

Pål Anders Kårstad forlét den tradisjonelle eigedomsmeklarbransjen og starta opp for seg sjølv. I fjor selde dei eigedom for ein halv milliard.