Næringsparken står ferdig. No må dei løyse millionmanko

Opparbeidinga av Sunnfjord næringspark på Moskog vart dyrare enn tenkt, og bystyret i Førde får ein millionmanko på bordet.