Låssenteret skal opne avdeling i Førde så fort dei finn folk. Jaktar 6–7 tilsette

Opnar i lokale i Hafstadvegen i sentrum sør straks dei har fått tilsett folk.