Kjem ikkje ny butikk i Astrid blomster-lokalet

Sørsida i Førde får ikkje nokon ny butikk etter Astrid blomster. No blir det kontorlokale. I september neste år flyttar Arki og Norconsult inn.