Bø blir butikkar, bustadar og business – dersom utbyggarane får lov

IOmrådet mellom handelshuset og Mo og Øyrane vidaregåande skule kan bli til forretningsareal og bustadar, ifølge eit forslag til reguleringsplan.