Bedrifta tilset i vilt tempo - Andreas (29) skrota lærarplanane og søkte jobb

– Eg høyrde snakk om at dei trong folk, så eg tenkte «kvifor ikkje?»