Arne Stang eig halve Øyrane. Vil ha fleire statlege arbeidsplassar til Førde

Arne Stang eig 38 eigedommar på ytre Øyrane. Heile 150 mål, maks fem minutt frå sentrumskjernen i Førde.