Fleire reisande frå Bringeland, men Florø lufthamn aukar mykje meir

Lufthamnene i Florø og Førde hadde auke i trafikken i desember, medan Anda og Sogndal lufthamner hadde færre reisande enn i same månad året før.