Roy Austbø: – Det er gode pengar i reint vatn

Niprox Technology AS kan kvittere ut nok eit driftsår med aukande omsetning.