Han tapte styrekampen om kraftfusjonen: – Dei handlar kortsiktig og uskjønleg

Styremedlem Steinar Dvergsdal gir strykkarakter til Sunnfjord Energis tilråding om å slå seg saman med BKK.