Fusjonen: Her går Sunnfjord Energi inn i BKK – mot Jølsters protest

105 år etter oppstarten av det som vart Sunnfjord Energi, slår energiverket seg saman med Hordaland-selskapet BKK.