24 oppdrettsanlegg skal elektrifiserast. BKK legg prosjektet til Sunnfjord og Ytre Sogn

Sunnfjord Energi er tiltenkt ansvaret for elektrifisering av 24 oppdrettslokalitetar i Hordaland. På kort sikt vil det gi Sunnfjord og Ytre Sogn tre–fire nye arbeidsplassar.