Fem år med tvangsmulkt har kosta dei rundt 250.000 kr. Enno varer parkeringsstriden

Førde kommune strammar grepet og nektar å gi nye utsettingar i striden om parkeringskravet for Førde Postgård. Selskapet som eig postgården har betalt tvangsmulkt sidan 2014.