Flytta butikken. Sel dobbelt så mykje som før

Steinar Aase hadde ikkje forventa å auke SÅ mykje etter han flytta butikken.