Sparebanken Sogn og Fjordane best i landet på likestilling: – Ein konkurransefordel

Fylkesbanken grusar konkurrentane når det gjeld likestilling.