Sissel starta firma for å ha eigen arbeidsplass. No er dei 7 tilsette

For 25 år sidan starta Sissel Igland opp Askvoll rekneskapsteneste. No har ho også lokalkontor i Bergen.