Jørgen (46) og Bjarte (45) forlét trygge jobbar og satsar alt på nisjebedrift

Bjarte England fekk nei frå bank etter bank, og var i ferd med å gi opp. Han tok ein siste telefon, og fekk høyre «Køyr på». No lever han av å selje fjøsar.