Seld førehandsbillettar for 2,5 millionar kroner: – Det beste vi har hatt nokon gong

Eit variert program, godt omdømme og fint vêr har ført til auka sal på førehandsbillettar, ifølge dagleg leiar.