Elevane har bede om høgare pultar i over tre år, men ingenting har skjedd: – Heilt utruleg

Elevane på Mo og Øyrane meiner pultane er alt for låge, og kritiserer leiinga for å ikkje ha gjort noko med problemet gjennom tre år.