Marit og Tone vil ha både skomakar, drivhus, kafé og språkopplæring - i eit og samme hus

Ei prosjektgruppe jobbar med å få til eit miljøhus i Førde, der alt innhald skal vere klima- og miljøvenleg. – Vi vil vere ei motkraft til kjøpepresset og meirforbruket, seier dei.