– Det økonomiske resultatet er gledeleg og nødvendig for å møte framtida i ein bransje som heile tida endrar seg, seier konstituert dagleg leiar Svein Atle Huus og konstituert ansvarleg redaktør Marie Havnen.

Rekneskapen for 2017 syner at Firda også i fjor kom ut med solide tal, og var god butikk for Amedia-konsernet. Resultat etter skatt var på 7,46 millionar kroner. Dette er nær ein million kroner mindre enn resultatet i 2016. Men tala viser at driftsinntektene auka i rekneskapsåret.

– Det er gledeleg at vi greier å auke inntektene frå året før, i ein situasjon der vi har nedgang i annonsemarknaden. Dei tapte annonseinntektene har blitt meir enn kompensert med abonnentinntekter, seier Svein Atle Huus.

– Betyr det at avisa har fått fleire abonnentar?

– Vi hadde ein liten opplagsvekst både i 2016 og 2017. Men det er krevjande å halde talet. Færre les Firda i papirutgåve, og det er utfordrande å auke talet på digitale abonnentar, seier Huus.

Siste offisielle opplagstal for Firda er på 10.873 abonnentar.

Utfordrande situasjon

Redaktør Havnen seier dette om årsresultatet:

– Med den utfordrande situasjonen det er i heile mediemarknaden, er det bra at Firda gjer det godt. I 2017 jobba vi knallhardt kvar dag for å lage eit produkt som folk ville lese. Det gjer vi i 2018 også.

– Gir overskotet på 7,5 millionar kroner rom for å auke dekninga av kommunar der folk tykkjer Firda har blitt meir fråverande?

– Firda har eit stort geografisk dekningsområde, og det er krevjande med store avstandar. Det er eit mål å vere oftare ute blant folk i kommunane. Vi må møte menneska for å lage dei gode sakene.

– Korleis vil lesarane få merke at Firda framleis er ei avis med solid økonomi?

– Når Firda går godt, kan vi bruke ressursane vi har til å levere gode produkt til lesarane, og vi kan jobbe vidare med å utvikle Firda og journalistikken på ein god måte, seier Havnen.

 

Utvikle dei digitale produkta

Svein Atle Huus seier overskotet gir rom for å satse framover på tilsvarande måte som i fjor, då Firda fekk digitalisert heile arkivet sitt.

– I tida framover vil det handle om å styrke og utvikle dei digitale produkta. Samstundes er papiravisa framleis viktig, og ei stor inntektskjelde, seier han.

– Men skal avisa dekke eit stort område, trengst det også journalistar. Rom for å tilsetje fleire?

– Det blir nok ikkje fleire årsverk. Men det at vi leverer gode resultat fører til at vi unngår store kostnadskutt.

– Innanfor konsern er det ikkje uvanleg at overskota i dotterbedriftene går inn til eigarane. Slik også i Firda?

– Amedia eig Firda hundre prosent, og ein eigar som har plassert pengar, ventar også avkastning. At overskotet går til eigarane er ikkje unaturleg, seier Svein Atle Huus.