Fylkesmannen: – Fjaler kan ikkje gje dispensasjon til Lutelandet Energipark

Skal Lutelandet Energipark få bygge større vindturbinar? Nei, seier Fylkesmannen, som meiner det er eit minstekrav med nye undersøkingar av korleis større turbinar vil påverke viktige fugletrekk.