Silje og familien har vore flaumfaste sidan helga. No er dei endeleg på veg heim

LUSTER: Haustferien blei lengre enn planlagt for Silje Grana Sollesnes og familien.