Lønna gjekk opp med 50.000. No håpar Lise Katrine (39) på fleire kollegaer

I årets lønsoppgjer fekk kommunalt tilsette sjukepleiarar eit stort løft i minstelønna. No tener dei det same som om dei hadde jobba på sjukehus.