Turist filma hoppet til kvinna (20) som omkom i Loen

Lensmann Tormod Hvattum trur videoen vil vere til stor hjelp i etterforskinga av speedglider-ulykka som enda fatalt.