Bygga som har stått sidan 60-talet skal vekk: – Eg kjenner at det er litt vemodig. Men på same tid er det ei lette

Det som ein gong var Sogn og Fjordane sitt første høghus, er jamna med jorda.