Set inn ei ekstra ferje mellom Lavik-Oppedal også i dag

Norled seier det er vanskeleg å spå om det vert like lange ferjekøar som det var 1. påskedag.