Person mistenkt for å selje falske billettar til 90-talsfesten

Arrangørane ber folk vere forsiktige med å kjøpe billettar frå folk dei ikkje kjenner.