Politiet åtvarar: No har desse dukka opp igjen

Kva gjer du viss du finn slike røyr på strendene?