Då Anita Elisabeth skjønte kvifor bilistane blinka til ho, vart ho provosert: – Det er hårreisande!

Småbarnsmora reagerer på det ho meiner er ein ukultur blant bilistar som i verste fall kan resultere i ulykker.