Wilma (3) kom ikkje då matmor ropte. Då hunden endeleg dukka opp, var det med ei slagfelle over snuten

Hunden Wilma pleier å dilte i beina på matmor, men blei plutseleg opptatt med noko.