Press mot KrF før innspurten i landbruksoppgjeret

UNDER PRESS: Landbruks- og matminister Olaug Bollestad, her på KrF sin landskonferanse på Gardermoen.

UNDER PRESS: Landbruks- og matminister Olaug Bollestad, her på KrF sin landskonferanse på Gardermoen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Senterpartiet raslar med sablane overfor KrF før bøndene denne veka tar eit oppgjer med det KrF-styrte Landbruksdepartementet.

– Det er berre å registrere at det knapt er påviseleg at KrF har overtatt departementet frå Frp, seier Sps Geir Pollestad, leiaren av næringskomiteen på Stortinget.

Staten har tilbode bøndene 1 milliard kroner i årets oppgjer, medan jordbruket krev 1,92 milliardar. Partane har frist til og med 16. mai til å bli samde.

Årets oppgjer er det første med ein landbruksminister frå KrF etter fem oppgjer med Frp-statsråd. Pollestads kritikk blir retta ikkje uventa mot landbruks- og matminister – og KrF-nestleiar – Olaug Bollestad.

– Eg har oppfatta at KrF ville gå i regjering for å styrke norsk matproduksjon, og då må inntektsgapet reduserast. Dette tilbodet innfrir ikkje det. Det må oppnåast betydeleg i forhandlingane for at Bollestad skal få ståkarakter for innsatsen sin, seier Pollestad.

Han meiner årets tilbod vil auke inntektsskilnadene mellom jordbruket og grupper i samfunnet.

– Hukommelsessvikt

Både KrFs landbrukspolitiske talsperson på Stortinget Steinar Reiten og kollegaen hans frå Frp, Morten Ørsal Johansen, var til stades då staten la fram tilbodet sitt.

– Minnet lèt til å vere kort hos Sp, konstaterer Reiten.

– Går du tilbake til 2012, vart det brot med fleire tusen rasande bønder som brann tilbodet til staten utanfor Stortinget. Eg kan òg minne om at i 2012 fremja KrF eit forslag om at regjeringa tok ein ny runde på tilbodet, før ein starta forhandlingar. Men det avviste Sp den gongen, seier han til NTB.

KrF-politikaren peikar på at ein i posisjon, i motsetning til i opposisjon, må ta omsyn til ei budsjettramme og kamp om midlane.

Johansen poengterer at landbruket lever i beste velgåande, trass i Sps årlege, dystre spådommar.

– Det er verd å merke seg at då Sp sjølv sat i regjering og hadde landbruksministeren, gjekk det andre vegen – då gjekk det faktisk dårlegare, seier han til NTB.

«Godt utgangspunkt»

Bøndene vedtok torsdag å gå i forhandlingar med staten, og partane møttest fleire gonger før helga.

– Vi skal vere veldig forsiktige med å kommentere, for no startar forhandlingane. Men vi meiner dette bør vere eit ganske godt utgangspunkt, slik at vi får forhandlingane i gang, sa Reiten på førehand.

Johansen beskriv tilbodet som «veldig godt».

– Samtidig ser eg at staten har komme kravet frå landbruket i møte på veldig mange område, der dei satsar på dei næringane som har eit potensial og vore meir forsiktige der vi har overproduksjon, seier Frp-politikaren.

Han har tru på semje i forhandlingane.

Vart samde i fjor

I fjor kravde bøndene 1,8 milliardar, medan oppgjeret til slutt landa på 1,1 milliardar.

– Avstanden mellom oss og staten er stor på fleire punkt. Denne avstanden må reduserast for at vi skal skrive under på ein avtale, sa Leiar i Bondelaget Lars Petter Bartnes ved starten på forhandlingane i år.

Han viser til at bondeorganisasjonane i år tydeleg har prioritert å løfte kornproduksjonen, styrke strukturen i næringa og satse på frukt, bær og grønt.

Departementsråd Leif Forsell leiar forhandlingane frå staten.

– Med grunnlag i Stortingets føringar og Granavolden-plattforma har staten med dette tilbodet strekt seg langt, særleg gitt redusert handlingsrom i budsjettet, sa han då staten la fram tilbodet sitt.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken