No er det tid for å ordne julematen. Ein haust slakta Magnar Kleiva 84 grisar

I mange år var han gardsslaktaren i bygda. Rekorden er 84 grisar på éin haust. Framleis steller Magnar Kleiva (no snart 80) sin eigen gris til jul.