Feira thailandsk lysfest i fullsett Viking

FØRDE: Om lag 120 personar hadde kjøpt billett til lysfesten i Førde. I tillegg var det mange born og frivillige til stades i Viking laurdag kveld.