15 kvinner ville synge i eksklusivt kor. Stine (30) og Renate (30) kapra to av plassane

Då det populære kvinnekoret Kvitre heldt prøvesong var det rift om plassane.