Sogn og Fjordane Teater søker ny sjef

Noverande sjef på Sogn og Fjordane Teater, Bodil Kvamme, går av når åremålet går ut. Dermed søker teateret no etter arvtakar, frå og med 2021.