Musea set strek over «Kløften», samlar heller alt i Angedalen

Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane gir opp arbeidet med å få finansiert kunstmagasinet «Kløften» i Movika. Dei konsentrerer seg no i staden om å ruste opp den tidlegare eskefabrikken i Angedalen, som dei kjøpte for å bruke til magasin.