Gamlebanken må pussast opp. Prislapp: 8,7 mill

Gamlebanken treng oppussing før den kan takast i bruk igjen. Dette vil bli dyrt.