Festivalsjefen om dei forsvunne instrumenta: – Veldig leit

Sjølv håpar han det heile er ei misforståing.