Bjørkum meiner festivalen ikkje overdriv: – Undersøkinga gir eit skeivt bilde

KULTUR: Tidlegare festivalsjef Hilde Bjørkum er ikkje samd i alle funna til forskarane i Sogndal.