Tjuvar stal robotgrasklipparen til folkehjelpa i Sogn

Det var ei kjedeleg skue som venta Norsk Folkehjelp Sanitet Årdal søndag morgon. Dei hadde hatt ubedne gjestar på besøk.