Yrkessjåfør promillekøyrde på privaten

Treng førarkort i jobben. Retten tok ikkje omsyn til det.