Trefte syklistar under forbikøyring – no er sjåføren frifunnen

Forbikøyringa gjekk ikkje som planlagt, men det var ikkje sjåføren si skuld, meiner retten.